TatraBanka E-Commerce - Príklad výpočtu
Obchodník
PT Rozhranie
MID ID obchodníka
Nesprávne zadané údaje.
ID prideľuje obchodníkovi banka. 3 alebo 4 numerické znaky.
KEY Kľúč
Nesprávne zadané údaje.
Bezpečnostný kľúč, ktorý obdrží obchodník od banky, je potrebné uvádzať v hexadecimálnom tvare (okrem DES kľúča).
RURL Návratová URL
Nesprávne zadané údaje.
URL musí byť vytvorená v súlade s RFC1738.
TIMESTAMP Časový odtlačok
Nesprávne zadané údaje.
Timestamp musí byť vo formáte DDMMYYYYHHMISS (DD-deň, MM-mesiac, YYYY-rok, HH-hodina, MI-minúta, SS-sekunda). TIMESTAMP musí byť v intrvale +/- 1 hodina voči UTC (GMT)
Platba
AMT Suma
Nesprávne zadané údaje.
9+2 numerických znakov (desatinná časť je oddelená bodkou)
CURR Mena
VS Variabilný symbol
Nesprávne zadané údaje.
Môže obsahovať iba číslice 0-9, max. 10 znakov.
Je povinný pokiaľ nie je vyplnený parameter REF.
SS Špecifický symbol
Nesprávne zadané údaje.
Môže obsahovať iba číslice 0-9, max. 10 znakov.
CS Konštantný symbol
Nesprávne zadané údaje.
Môže obsahovať iba číslice 0-9, max. 4 znaky.
REF Referencia platiteľa
Nesprávne zadané údaje.
Môže obsahovať znaky: 0-9, A-Z, a-z, ., -, / a medzeru, max. 35 znakov.
Je povinný, pokiaľ nie je vyplnený parameter VS.
Nepovinné parametre (polia vstupujúce do podpisu)
REM E-mail pre notifikácie
Nesprávne zadané údaje.
E-mail pre notifikačnú správu o výsledku platby. Môže obsahovať len jednu e-mailovú adresu obchodníka, platnú v súlade s RFC2822.
Nepovinné parametre (polia nevstupujúce do podpisu)
LANG Jazyk
Umožňuje nastavenie jazykovej mutácie. Východzia hodnota je "sk".
AREDIR Návrat k obchodníkovi
Môže obsahovať hodnotu 1 alebo 0 (1 - automatické presmerovanie po 9 sekundách, 0 - manuálne presmerovanie po kliknutí na Pokračovať)
Member of RBI Group